lten

sitemap2 Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

 

DEMBAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SMALSUTIS"

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinė grupė dirba penkias dienas per savaitę. Darbo laikas nuo 7.15-17.45 val. 

KAS YRA PRUIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS IR KO JUO SIEKIAMA?

Lietuvos švietimo sistemoje priešmokyklinis ugdymas yra privalomas neformaliojo švietimo sistemos dalis. Priešmokyklinis ugdymas yra apibrėžtas pagrindiniu švietimą reglamentuojančiu įstatymu - Lietuvos Švietimo įstatymu (2011).

KADA VAIKAI PRIIMAMI UGDYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ? 

Jis vykdomas pagal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir vaikai pradedamas  teikti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka (Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimas (2021-12-27 Nr. V-2303) įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Prieš priimant sprendimą vaiką leisti ugdytis vienais metais anksčiau, tėvams (globėjams) siūloma kreiptis į priešmokyklinio ugdymo pedagogą ir/ ar jungtinę ikimokyklinio ugdymo pedagogų grupę, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomendacijas tėvai (globėjai) turi gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos. Susipažinę su išvadomis, sprendimą vaiką leisti ar neleisti ugdytis anksčiau priima tėvai (globėjai).

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASKIRTIS 

Sudaryti prielaidas vaiko individualių galių plėtotei, kiekvieno vaiko pažangai, sukurti lygias galimybes įvairių poreikių vaikams pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje. 

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio dermę siekiant ir įgyvendinant ugdymo tikslus, uždavinius, taikant į vaiką orientuoto ugdymo metodus, vaiko kompetencijų augimą skatinančius pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus. 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS  

Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo(si) sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SIEKIS

Vaiko komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, visuomeninė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencijos. 

PRIEŠMOKYKINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Vienų metų trukmės priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą, kurios minimali trukmė yra 640 val. per metus (savivaldybė ir /ar kitas švietimo teikėjas rekomenduoja ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kurias vasaros metu lankys priešmokyklinio amžiaus vaikai, nustatyti ugdymo tęstinumą iki rugpjūčio 31 d.). Jei vaikas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ne anksčiau, negu jam suėjo 5 metai (išskyrus vaiką, kuris pagal priešmokyklinio ugdymo programą buvo pradėtas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai), tai, vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu, jam gali būti suteikta galimybė ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą dvejus metus. Vaikams sudaromos sąlygos maitintis 3 kartus. Tėvų pageidavimu (prašymu), maitinimas gali būti organizuojamas 1, 2 arba 3 kartus. Priešmokyklinio amžiaus vaikams skiriami nemokami pietūs. Tokiu būdu siekiama ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įpročius, lavinti ir formuoti mitybos pasirinkimus ir lemti vaikų ugdymo kokybę. Vaikams sudarytos sąlygos poilsiui. Grupės aplinka nuolat turtinama, atitinka standartus.

Grupėje dirba:

  • priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jovita Niauronienė – išsilavinimas aukštasis, turi mokytojo metodininko kvalifikaciją;
  • priešmokyklinio ugdymo mokytoja Inga Širmulienė – išsilavinimas aukštasis, turi mokytojo metodininko kvalifikaciją;
  • ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja- Žydronė Keliuotienė

 

 

Programos įgyvendinimo laikotarpiu vaikų atostogos organizuojamos pagal Dembavos progimnazijos nustatytą mokinių atostogų laiką. Tėvams (globėjams) pasirašius priešmokyklinio ugdymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas. Vaikas, kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius minimalios programos trukmės laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama logopedo pagalba. Du kartus per metus atliekamas vaikų pasiekimų vertinimas. Pasiekimai fiksuojami pasiekimų apraše. Duomenys renkami pasiekimų aplanke. Apie vaiko ugdymosi sėkmingumą tėvai informuojami individualių pokalbių (nuolat) ir tėvų susirinkimų metu, kurie organizuojami du kartus per mokslo metus. Rekomendacijos pradinių klasių mokytojoms pildomos pagal Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis" direktoriaus įsakymu patvirtintą formą iki birželio 5 d.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Skaityti 9407 kartai Atnaujinta 22 rugpjūčio 31, Trečiadienis 07:59

Rekvizitai

Renginių Kalendorius

Top
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "X" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos puslapyje Privatumo politika.